shanatova
כתובת: שד גת 120, קרית גת
טלפון : 08-6814831
פקס : 08-6818556
שעות קבלה:
אומרים.png
 
להורים שלום רב,
 
לקראת השנה החדשה משיק משרד ההסברה והתפוצות את המיזם "אומרים שנה טובה".
באמצעות המיזם מוזמנים יהודים מכל העולם לשלוח אלה לאלה אגרות ברכה וירטואליות.
 
משפחתכם מוזמנת לקחת חלק במיזם ולשלוח ליהודי התפוצות אגרות ברכה וירטואליות במהלך חודש תשרי באמצעות האתר www.shanatova.org.
ייתכן שתקבלו אגרות וירטואליות בחזרה.
עריכת האיגרת ושליחתה:
היכנסו לכתובת http://www.shanatova.org/  ופעלו בהתאם לשלבים הבאים:
1. בחרו גלויה מאוירת (ניתן לנוע באמצעות החיצים על מנת לצפות באפשרויות הבחירה).
2. בחרו נוסח לברכה (לרשותכם מספר נוסחים אפשריים, נועו באמצעות החיצים).
לחלופין, תוכלו להקליד ברכה אישית: לחצו על "הוסף טקסט אישי" והקלידו את האיחולים שלכם.
3. לחצו על: "סיימתי, שלח את הברכה".
4. הקלידו פרטים בהתאם לכללי הזהירות.
 
האיגרת תישלח למשפחות יהודיות בתפוצות לאחר שתתורגם לשפתן.
שנה טובה!