דבר המנהלת
נווט למעלה
 

 

התמונה החינוכית של  בית ספר "מנחם בגין"

להורי תלמידי מנחם בגין השלום והברכה,

אתמול התפרסמה בתקשורת על ידי שר החינוך מר בנט  "התמונה החינוכית" המשקפת את מדדי בתי הספר ביחס לבתי ספר דומים ולממוצע הארצי במבחני המיצ"ב.

המידע יונגש לקהל הרחב בחודש ינואר 2018 כך שיאפשר לכם ההורים לצפות "בתמונה החינוכית" של בית ספרנו בהשוואה לבתי ספר בעיר קרית גת ובארץ בכלל.          

בית ספרנו נבחן במבחן מיצ"ב חיצוני במאי 2017 -  מבחני המיצ"ב הם מבחנים מחוברים על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך- ראמ"ה, כך שהעברתם ובדיקתם באחריות משרד החינוך.                         

מבחן המיצ"ב בודק הישגים בשלושה תחומי דעת: אנגלית, שפת-אם ומתמטיקה  

כמו כן הועברו סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לתלמידים  המשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים.  מהנתונים עולה כי בית ספרנו  מצוי –בעשירון העליון במדד ארצי במקצועות הליבה-

מתמטיקה, אנגלית , שפה, בנתוני סקרי אקלים וסביבה פדגוגית.

התמונה החינוכית של בית הספר כפי שהיא מוצגת על ידי משרד החינוך, משקפת את העבודה המאומצת והעקבית הנעשית על ידי הצוות  כולו במטרה לתת מענה מיטבי לכל תלמידי בית הספר .                                

בית הספר משקיע מאמצים רבים כדי לחנך לערכים של סובלנות, מניעת אלימות . אנו רואים כשליחות את הצורך לעודד כל תלמיד לממש את המיטב של יכולותיו, ואנו גאים מאד בשיפור המתמיד הבא לידי ביטוי ב"תמונה החינוכית".

תודה לתלמידים, להורים ולכל צוות בית הספר. כולכם שותפים נאמנים להשקעה ולהצלחה.

בטוחני שהמשך עשייה איכותית תשמר תמונה זו בשנים הבאות.

 

נעשה ונצליח!

מרים קיסוס -מנהלת ביה"ס

צוות ההוראה והמנהלה