נכסים של אתר - כל המסמכים
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00
  
  
  
  
תיקיה: SitePages
  
31/03/2016 15:57ללא מידע נוכחותמיכל פוזין-גבאי