משחקים לפסח - כל הפריטים
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
אפרים בן דויד כיתה ד2לחץ כאן כדי להיכנס למשחק
  
אפרים בן דוד ד-1לחץ כאן כדי לשחק
  
אפרים בן דויד כיתה ד2לחץ כאן כדי לשחק
  
אפרים בן דוד ד-2לחץ כאן כדי להכנס
  
אפרים בן דוד כיתה :ד2לחץ כאן כדי להגיע למשחק
  
אפרים בן דוד ד2לחץ כאן כדי ליכנס למשחק
  
כיתה ד'1 אפרים בן דודלחץ כאן כדי להכנס למשחק
  
,1אפרים בן דוד כית דכאן תחלו להכניס לשחק
  
אפריים בן דוד לחצו כאן כדי להיכנס למשחק
  
אפרים בן דוד ה1לחץ כן לכניסה למשחק
  
אפרים בן דוד ה'1לחץ כאן ושחק בחידון לפסח
  
אפרים בן דוד ה'1לחץ כאן להפעלת משחק קהוט לפסח