משחקים לפסח משואה - כל הפריטים
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
משואה ד1לחץ כאן להיכנס למישחק
  
משואה דלחץ כאן כדי להכנס למשחק
  
משואה ד2לחץ כאן כדי להיכנס למשחק
  
משואה כיתה ד3לחץ כאן כדי להכנס למשחק
  
משואה כיתה ד2לחץ כאן כדי לקיים את המשחק
  
משואה ד"3לחץ כאן כדי להיכנס למשחק
  
משואה ד1לחץ כאן כדי להכנס למשחק
קובץ מצורף
  
משואה ה2 ה3
  
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=631689&a=5
  
ד3לחץ כאן כדי להיכנס למשחק
  
משואה ה-3לחץ כאן בכדי להיכנס למשחק
  
ד3 משואה לחץ כאן כדי להכנס למשחק