קיימות - 1
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00
פועלים למען הסביבה.png
 
הנהגות ירוקות - מטרות ויעדים
 
üהתלמידים יחזקו את המסוגלות העצמית שלהם לפעול למען הסביבה
   ולהשפיע עליה במגוון דרכים (במסגרת החוק).
 
üהתלמידים יפעלו לשכנוע גורמים רלוונטיים לשמירה על איכות הסביבה
   בדרכים מגוונות (כתיבת מכתב אישי, מכתב רשמי, כרזה, עצומה ועוד). 
 
üהתלמידים יתנדבו ויפעלו באופן מעשי למען הסביבה 
   (טיפוח גינה, מעקב אחר מפגעים, שיקום ושימור אתרים,
     מִיחזור ומיון פסולת, פעולות ניקיון בסביבה ועוד).  
 
üהתלמידים יפגינו מעורבות בפעילות ציבורית: ממעורבות בתהליכי
   תכנון וקבלת החלטות תכנון וקבלת החלטות בתחום בית הספר ועד
   למעורבות ברמה קהילתית-שכונתית-יישובית.​ 
​ תמונות מחוברות.png