מודל רב תרבותי - 4c
מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
חגים ומנהגים

למורים

במשימה זו התלמידים חוקרים על חגי הקבוצה השנייה ומנהגיה.
יש ללמדם ליצור מצגת שיתופית ב-Onedrive או ב-Google Docs ולשתף עם חברי הקבוצה. יש להוסיף קישור למצגות שלהם לדף זה במקום המיועד לכך.

חשוב להתייחס בשיעור זה ולתת מענה לעקרונות לבניית מצגת/מיומנויות עיצוב מצגת וכן למיומנויות של ארגון וטיפול במידע. לאחר מכן נדרשים התלמידים ליצור חידות המבוססות על תכני המצגות.

הנחיות לתלמידים:

לכולנו יש חגים ומנהגים אז בואו ונלמד עליהם!

1. על כל קבוצה לבחור חג אחד שאתם מציינים וחוגגים.
2.בנו מצגת שיתופית (כאן יש מקום ללמד את התלמידים לבנות מצגת שיתופית ב- onedrive או ב- google docx ולשתף עם חברי הקבוצה)
3. במצגת הוסיפו תמונות רלוונטיות, תארו את מנהגי החג, הסבירו מדוע חוגגים את החג , הוסיפו סיפורי חג , תמונות שלכם לבושים בבגדי החג או מציינים את החג.
4. הוסיפו 3 חידות על המידע הקיים במצגת. (ודאו שכל התשובות לחידות נמצאות במצגת) בתחתית העמוד
 
 

 

 לרשימת החידות