מודל רב תרבותי - 4b

 

מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
חקר הישוב השותף

למורים

במסגרת משימה זו חוקרים התלמידים את מקום המגורים של חבריהם, מקומות הבילוי והמשחק ומרחיבים את אופקיהם. בנוסף, על ידי שימוש ב-Google Maps הם מכירים את הארץ ומרחיבים ידיעותיהם בתחום. ראשית, יש לפתוח חשבון בגוגל, כדי ליצור את המפה השיתופית בהתאם לאיזור בארץ. לאחר מכן יש להטמיע מפה שיתופית באמצעות Google Maps או Google fusion במקום המיועד לכך בדף זה ולתת לתלמידים להוסיף נקודות עניין ביישוב.

בסיום, על התלמידים לענות על שאלות מתוכן ילמדו על נקודות הדמיון והשוני בעקבות חקר המפה ואף לתכנן טיול ליישוב השותף.

הנחיות לתלמידים:

בואו ונכיר את מקומות המגורים שלנו ושל חברינו, נעמוד על נקודות הדמיון והשוני ואפילו נתכנן סיור שבסופו נפגש עם חברינו.

1. לפניכם קישור למפה . (כאן צריך להוסיף קישור למפה של גוגל ) . הוסיפו נקודות עניין בישוב שלכם: מקומות משחק, בילוי , מוסדות לימוד, מקום מגורים שלכם, מקומות תפילה וכדומה.  
2. לאחר שסיימתם להוסיף נקודות עניין למפה ענו על השאלות
 
   

 

 

 

 

 מפת הארץ