מודל רב תרבותי - 3
מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
"הכר את האחר, תהיה חבר"
משתתפים
ישוב בית ספר כיתה
שם ישוב 1 בית ספר 1 כיתה 1
שם ישוב 2 בית ספר 2 כיתה 2
שם ישוב 3 בית ספר 3 כיתה 3
קישור לחדר השיעור הסינכרוני
המפגש הוירטואלי יתקיים באמצעות שיחה מקוונת בתאריך:...(Lync ) יש ליצור חדר וירטואלי ולקשר לכותרת
תעודת הזהות של תלמידי בית ספר 1
תעודת הזהות של תלמידי בית ספר 1