מודל רב תרבותי - 2
מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
הנושא - אל עצמי

למורים

יש לכתוב כאן הסבר קצר לתלמידים על התהליך ולהסביר בעל פה על בית הספר השותף ועל המאפיינים הכלליים של בתי הספר. ניתן להוסיף תמונות של בתי הספר/ סרטון תדמית וכדומה. בשיעור זה מתבצעת חשיפה לנושא בסדר הבא:

חלק א' : יש להציג את הסרטון בכיתה ולקיים דיון בעקבותיו.
חלק ב' : יש לבצע פעילות מתוקשבת, שמטרתה להוכיח שלכולנו דיעות קדומות, שלא בהכרח מתיישבות עם המציאות.
חלק ג' : כל תלמיד יצור תעודת זהות על עצמו. בחלק זה על כל מחנכת לפתוח מצגת שיתופית ב- Onedrive או ב-Google Docs ולהוסיף את הקישור לעריכה, כדי שכל תלמיד יוסיף שקופית ת.ז. על עצמו .
בשיעור ההיכרות יש להציג את כל תעודות הזהות של התלמידים.

הנחיות לתלמידים

תלמידים יקרים,
בשיעור זה נתחיל בתהליך הלמידה וההיכרות עם בתי הספר: (פירוט בתי הספר – ניתן לכתוב משהו על בית הספר ומאפייניו)

חלק א' : צפו בסרטון שלהלן, ואחריו נקיים דיון קצר בכיתה בעקבות הסרטון.
חלק ב' : ענו על השאלות בטופס הבא
חלק ג' : רק על עצמי לספר ידעתי....
כחלק מתהליך ההיכרות , עליכם ליצור תעודת זהות לעצמכם על פי ההנחיות הבאות:
בשיעור ההיכרות נציג את כל תז של התלמידים.
  1. פתחו את הקישור הבא (לקשר למצגת לפי שם בית הספר)
  2. הוסיפו לעצמכם שקופית שתכלול את הפרטים הבאים: שם, תחביב, זמר אהוב, תכנית טלויזיה אהובה וכל פרט נוסף שתרצו לשתף בו.
  3. עצבו את תעודת הזהות כרצונכם- הוסיפו תמונות ואיורים כרצונכם.