מודל רב תרבותי - 1

 

מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
שלב 1 - קביעות לוחות זמנים ותחומי אחריות

יש להעלות לכאן את הלו"ז ותחומי האחריות כפי שנקבעו בפגישה המשותפת (לדוגמה, באמצעות קובץ אקסל, ע"י לחיצה על "הוסף", "טען קובץ", או באמצעות העתקת טבלה מפורטת מקובץ וורד וכו').

נקודות להתייחסות:

  1. היקף הפעילות (מספר השיעורים שיוקדשו לטובת הפעילות)
  2. מועדים אפשריים ללמידה סינכרונית (באילו ימים/ שעות הכיתות זמינות ללמידה משותפת)
  3. תכנון הפעילות (אילו מהפעילויות המוצעות מעוניינים לקיים, אילו התאמות מעוניינים לבצע על מנת להתאים לייחודיות בתי הספר והנושא)
  4. מי לוקח אחריות על אילו חלקים של הפעילות

ניתן לדון בפורום המוצע ולבצע שיחת Lync
לכניסה לשיחת ה - Lync לחצו כאן

 

 

 דיוני צוותי הוראה

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "דיוני צוותי הוראה".