מודל חקר היישוב שלי - sharedQuiz
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00
בית שאן מנהיגים
ביישוב שלי
 
ברוכים הבאים לחידון היישוב שלי
  • ענו על כל השאלות (אם אינכם יודעים תשובה לשאלה או אינכם בטוחים בתשובה, נחשו את התשובה ואל תשאירו שאלה בלתי פתורה)
  • תוכלו להיעזר באתרים שנבנו באתר פעילות היישוב שלי
  • הניקוד המקסימלי הינו 100