דפים - דף הכנת השיעור למורה
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00

מודל פריצה חידון רב משתתפים חידון רב משתתפים
Kahoot!
 
 

 שאלון KAHOOT

 
הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.