אתרי הדוגמא
נווט למעלה
כניסה
כתובת: הגפן 5 ת.ד. 1, מיקוד 82024
טלפון : 08-6874601/2
פקס : 08-6874609
שעות קבלה: א' ג' 8:00-13:00 , 16:00-19:00 ב' ד' ה' 8:00-16:00

הלמידה השיתופית היא חלק מרכזי במיומנויות המאה ה-21. לצד היתרונות המוכחים באיכות הוראה-למידה, ובשיתוף כל התלמידים, על היכולות והמגבלות של כל אחד, אופן זה של הוראה-למידה עדיין לא הופך לשגרת עבודה בבתי הספר. אחת המטרות המרכזיות שלנו ב"סיסמה לכל תלמיד" היא קידום נושא השיתופיות בכלל, והטמעת למידה שיתופית באורח החיים השגרתי של בית הספר בפרט.


בשנת תשע"ה אנו מציבים בפנינו כיעד מרכזי את נושא הלמידה השיתופית, ולשם כך, בנינו 7 מודלים, אשר יהוו בסיס לכלל הפעילויות השיתופיות במיזם. משפחת "סיסמה לכל תלמיד" מאחלת שנת שיתופיות והפריה הדדית.

 

מודל זה מבוסס על אינטראקציה מיידית בין שותפי השיעור, בתי ספר/כיתות, אשר צופים בהרצאה של אישיות כלשהי, בעת ובעונה אחת, כך שמתאפשר מרחב וירטואלי, בו המשתתפים בפעילות אינם נפגשים פנים אל פנים, אלא באמצעות שיחת וידאו מקוונת. למודל זה נדרשת הכנה מוקדמת אודות האישיות, ולסיכום המפגש הוירטואלי עם האישיות, עונים כל התלמידים על סקר ומשתפים בחויות ברשת החברתית.

 
 

מודל זה מבוסס על אינטראקציה מיידית בין שותפי שיעור, בתי ספר/כיתות, אשר משתתפים בחידון תחרותי מקוון, כך שמתאפשר מרחב וירטואלי, בו המשתתפים בפעילות אינם נפגשים פנים אל פנים, אלא באמצעות שיחת וידאו מקוונת. מודל זה מתבצע באמצעות כלי ה-KAHOOT, אשר מבוסס על שאלות רב ברירה (מבחן אמריקאי) מתוזמנות. המשחק עצמו מתבצע באמצעות טאבלטים או טלפונים ניידים, ויש לו את כל המאפיינים של גיימיפיקציה בכיתה: השתתפות של כל התלמידים, תחרות, ניקוד, הנעה לפעולה ולמידה חווייתית.

 
 

מודל זה מבוסס על אינטראקציה מיידית בין שותפי השיעור, בתי ספר/כיתות, אשר מקיימים שיעור שעיקרו דיון שיתופי, בעת ובעונה אחת, באותו עניין, כך שמתאפשר מרחב וירטואלי, בו המשתתפים בפעילות אינם נפגשים פנים אל פנים, אלא באמצעות שיחת וידאו מקוונת. במסגרת זו, מתבצע דיון בין כל הכיתות ביחד ובמקביל בתוך כל כיתה בנפרד. המסקנות של כל כיתה נרשמות במסמך שיתופי ואו אז מתקיים דיון שיתופי, אותו מנהל המורה המוביל את השיעור. המודל הינו קצר טווח, בין יום לחודש.

 
 

מודל "היישוב שלי" הינו מודל לפעילות שיתופית יישובית ארוכת טווח (זמן משוער: 2-3 חודשים, כ-10 שיעורים). קהל יעד: הפעילות מיועדת ברוב היישובים לתלמידי כיתה ד', אך ניתן להרחיבה גם לכיתות ג'-ו'. הפעילות כוללת בחירת נושא מלווה לחקר מעמיק, מנהיגים או מקומות ביישוב, וחלוקתם על פני בתי הספר ביישוב, הקמת אתר מלווה בפורטל היישובי וחשיפה לבתי הספר אודות החומרים שנאספו. סיכומו של המודל במסגרת יום שיא שכולל מפגש וירטואלי וחידון רב משתתפים, פעילות ברקודים וכיוצא בזה פעילויות שמניעות לפעולה ומאפשרות למידה חווייתית.

 
 

מודל חקר הינו מודל ללמידה שיתופית משמעותית ארוכת טווח בין כיתתית/שכבתית/בית ספרית/יישובית וכו'. הפעילות השיתופית מתבססת על נושא משותף לתהליך חקר, והיא מחייבת יצירת סביבה וירטואלית תומכת תהליכי חקר וארגון מידע, פעילות חקר שיתופית וגיבוש תוצר סופי. סיכומו של המודל במסגרת יום שיא שכולל מפגש וירטואלי וחידון רב משתתפים, פעילות ברקודים וכיוצא בזה פעילויות שמניעות לפעולה ומאפשרות למידה חווייתית.

 
 

המודל הרב תרבותי הינו מודל פעילות שיתופית בין מגזרית רב תרבותית, יישובית, או בין יישובית בנושא משותף לתהליך חקר. הפעילות מחייבת יצירת סביבה וירטואלית תומכת תהליכי חקר וארגון מידע, פעילות חקר שיתופית וגיבוש תוצר סופי. סיכומו של המודל במסגרת יום שיא שכולל מפגש וירטואלי וחידון רב משתתפים, פעילות ברקודים וכיוצא בזה פעילויות שמניעות לפעולה ומאפשרות למידה חווייתית.

 
 

מודל " מאגר פריטים" הינו מודל במסגרתו ניתן לעשות שימוש בכל תחום דעת, שניתן לחלק אותו לקטגוריות ותתי קטגוריות, באופן אשר מאפשר לחקור את ההקשרים ביניהם. הפעילות היא קצרת טווח (3-4 שיעורים), והיא כוללת מספר שלבים, אשר במסגרתם נשלחים התלמידים לחקור את הנושא הנבחר בקבוצות, ולסיכום מתקיימת התכנסות במליאה כיתתית, ובה התלמידים מציגים את מסקנותיהם לגבי שאלות החקר.