דפים - עבודת תלמידים בקבוצות
כניסה
מודל מאגר פריטים נושא החקר :
מגוון בעלי חיים
מיון למחלקות
 
עבודת תלמידים בקבוצות

תלמידים יקרים,
בשלב זה נעבוד בקבוצות, כך שכל קבוצה תחקור בהתאם לשאלות החקר המופיעות בטבלה.
המצגת השיתופית תהווה משטח עבודה משותף לכולנו, וכל קבוצה תוכל להוסיף את דרך החקירה, הממצאים ומסקנות החקר.

קבוצות
חלוקה לקבוצות שמות התלמידים שאלת החקר
קבוצת הזוחלים טליה, דוד, אסתר, חזקיה​ מה משותף לכל הזוחלים?
קבוצת בעלי הכנף שרה, לאה, רחמים, בנייה​ מה משותף לכל בעלי הכנף?
קבוצת רבייה מסוג המלטה שגליה, אחיה, שילה​ מה משותף לבעלי החיים שהרבייה שלהם היא המלטה?
קבוצת אוכלי תועלים וחרקים שלמה, הגר, ירמיה​ מה משותף לחיות שמזונם הוא תועלים וחרקים?
קבוצת בעלי הזימים רינה, שלום, חנה מה משותף לכל בעלי הזימים?
לחצו כאן לעבודה במצגת השיתופית (יש לקשר למצגת השיתופית)