דפים - הצגת תוצרים
כניסה
מודל מאגר פריטים נושא החקר :
מגוון בעלי חיים
מיון למחלקות
 
הצגת תוצרי קבוצות התלמידים

תלמידים יקרים,
בשלב זה נציג במליאה את המצגת השיתופית המתעדת את תהליך החקר בחלוקה לקטגוריות/מאפיינים שחקרתם.
כל ראש קבוצה יציג את עבודת החברים בה.

לחצו כאן לצפייה בתוצרי הקבוצות