דפים - הכנסת המאפיינים למאגר המידע
כניסה
מודל מאגר פריטים נושא החקר :
מגוון בעלי חיים
מיון למחלקות
 
הכנסת המאפיינים למאגר המידע

תלמידים יקרים,
לאחר שביצענו את החשיבה המשותפת, נמלא את מאגר הנתונים בקטגוריות שהעלנו ובמאפיינים של כל קטגוריה בנפרד.
כך נוכל להזין בהמשך פריטים למאגר המידע המשותף.

מאגר פריטים משותף
 

 מאגר פריטים משותף-מגוון בעלי חיים

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מאגר פריטים משותף-מגוון בעלי חיים".