קריית גת - dvar
נווט למעלה
כניסה

תושבים יקרים,ZehavaGur.jpg


מערכת החינוך בקרית גת מתמודדת עם אתגרים חינוכיים מהמעלה הראשונה ומהווה היא נידבך חשוב ועיקרי בקידום ובפיתוח דור העתיד של הילדים בעיר ובישראל.

העשייה החינוכית הינה מרתקת ומכוונת מטרה והיא לפתח ולמצות את הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד מילדינו.אנו שוקדים ועושים ימים כלילות על-מנת לחנך ולהעשיר בידע ובהקניית ערכים של: כבוד, אהבת הארץ ופיתוח רגישות חינוכית וקהילתית,ומעל לכל העמדת מיטב הצוותים החינוכיים עם האמצעים המתקדמים ביותר והמותאמים לצורכי ילדנו.

המערכת קלטה אלפי ילדים עולים ובכלל זה עושה מאמץ לפתח באופן דיפרנציאלי יוזמות ייחודיות לאוכלוסיות שונות, הן בקרב העולים והן הותיקים על-מנת לתת מענים ייחודיים לצרכים, תוך שילובם וקליטתם הטובה במערכת.

אנו עדים בשנים האחרונות להישגים לימודיים ראויים ברמה הארצית שבהם ישנה עליה עקבית של אחוז מקבלי תעודת בגרות איכותית מקרב הבוגרים.כמו כן, הקמנו מערכות מתקדמות: במחשבים, בטכנולוגיה, תקשורת, מגמות לפיזיקה ומגמת רובוטיקה,אשר הישגיה ברמה הבינלאומית מעלים את גאוותנו בילדינו.

בשנים האחרונות השתלבו פרוייקטים בקנה מידה גדול הנותנים מענה לאוכלוסיות מיוחדות במערכת, ביניהם:פרוייקט "פאקט" להורים וילדים מקרב בני הקהילה האתיופית, תוכנית "יניב"  לקידום הישגים, ייעוץ, העשרה ופיתוח של כלל הילדים במערכת החינוך בעיר, מכנה משותף, תוכנית שותפות 2000.

מפעל אינטל – "קשרי קהילה" ממשיך בתרומתו ובסיועו הממוקד לקידום תוכניות מגוונות לפיתוח תחומי המדעים, סיוע לסטודנטים ולתוכניות פיתוח קהילתיות תוך השתלבות של עובדים לטובת הילדים במערכת. במקביל, אגף החינוך נערך בימים אלו לקידום יוזמה חדשה לפיתוח מרכזי מצוינות בית-ספריים שיתנו מענה לילדים המצטיינים בכלל מערכת החינוך.

מערכת החינוך בקרית גת עובדת בשיתוף פעולה מלא, מקיף וכולל עם מגוון גורמי סיוע תוך איגום משאבים, כולל יצירת רציפות במערכת כאשר ההשקעות הינן ממוקדות ברצף גילאים,החל מהגיל הרך, מערכת החינוך היסודי, העל-יסודי וכן השקעה וסיוע בפרוייקטים מגוונים לטובת קידום וסיוע לנוער במצוקה.נעשה מאמץ במקביל לעשייה חינוכית, לשלב ולערב את ההורים במערכת תוך זימונם לגילוי מעורבות, השתתפות ולקיחת אחריות במסגרת ובקשר עם מערכת הגנים, הנהלות בתיה"ס וזאת בין היתר בוועדי הורים, סדנאות להורים וזימונם לפרוייקטים מיוחדים בהם משתתפים ילדיהם.

החינוך הוא מעל לכל ובלב כולנו. הוא נשמת אפה של החברה ואיכות חיים בעיר ובארץ הזאת ואנו כל צוות אגף החינוך, מנהלים, גננות, מורים, מדריכים וגורמים שותפים וכמובן הרשות המקומית עושים כל יכולתנו למרותהקשיים והאילוצים התקציביים.האובייקטים הקיימים במערכת להמשיך ולפעול ולהשקיע הרבה מחשבה ונשמה על-מנת להביא לידי כך שילדינו יגיעו רחוק יותר כמה שאפשר תוך פיתוח כישורם ויכולתם להתמודד אל מול האתגרים בעתיד.

אני רוצה בהזדמנות זו להביע את תודתי והוקרתי לכל העוסקים במלאכת קודש זו, לכל צוות אגף החינוך, לארגונים, לגופים, לאנשי הרשות, להורים ואחרונים חביבים לילדנו בכלל מערכת החינוך. 
אנו שולחים בזאת ברכתנו להמשך הצלחתכם.הצלחתכם היא הצלחתנו.

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה. 


                                                                בברכה,
                                                              זהבה  גור
                                                        מנהלת אגף החינוך ​