רובוטיקה - רובוטיקה תשעד

​​​​​​פישרטקניק.png 

רובוטיקה סקאצ חדש.PNG scratchx-logo_0.png
   עבודות כיתה ה1​

*בכל תחילת עבודה 
 רובוטיקה.PNG

חדש עבודת סיכום מפנה אשפה.pptxחדש עבודת סיכום מפנה אשפה.pptx
 

 משימות רובוט

 
  
  
  
  
1234567890-098765432.stk
  
24/01/2018 09:39ללא מידע נוכחותרפאל ליפניצקי
a.n.s אריאל נועה ושלומית.sbx
  
11/01/2018 11:39ללא מידע נוכחותנועה זורנו
אורלי משה 1.sbx
  
04/01/2018 10:42ללא מידע נוכחותאלון כהן
הציטוטות 2.sbx
  
11/01/2018 11:38ללא מידע נוכחותשיראל בנגייב
הציטוטות.sbx
  
04/01/2018 11:43ללא מידע נוכחותשיראל בנגייב
נועה אריאל ושלומית.sbx
  
04/01/2018 11:41ללא מידע נוכחותנועה זורנו
רובוטריקים 2.sbx
  
11/01/2018 11:25ללא מידע נוכחותלינוי נגב
רובוטריקים 2.sbx.sbx
  
18/01/2018 11:45ללא מידע נוכחותלינוי נגב
רובוטריקים1.sbx
  
04/01/2018 11:41ללא מידע נוכחותלינוי נגב


 
 

________  ________  _________

images.jpg

 

 

untitled.png