games2014
נווט למעלה
כניסה
שונה לאחרונה ב- 11/03/2014 14:31 על-ידי לירז ברטיק

             

 

נאמני מחשב בראייה ישובית שיתופית 
פרויקט הדגל של עשרת בתי הספר אשר יוצרים משחקים לימודיים לטובת כלל תלמידי העיר

 

                                   banner.jpg

 

                           1.jpg            2.jpg

 

 
 
 
                         3.jpg            4.jpg
 
 
 
 
                         6.jpg           7.jpg        

 

 

 

                           אפרים.jpg            שפרינצק.jpg