תכנון החופשה - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
VH.xlsx
  
20/03/2018 12:48ללא מידע נוכחותאלון פאר שואקהה2מנחם בגין
אליזבט וייג.xlsx
  
21/03/2018 12:50ללא מידע נוכחותאליזבט וייגד1דוד אלזר
חוברת1.xlsx
  
19/03/2018 09:41ללא מידע נוכחותרז וסרמןבבגין
נועם חופש.xlsx
  
21/03/2018 12:45ללא מידע נוכחותנועם סיונובד 1דוד אלזער
סיון.xlsx
  
18/03/2018 09:37ללא מידע נוכחותסיון אילייבו"1דוד אלעזר
עידו המלך.xlsx
  
20/03/2018 12:47ללא מידע נוכחותעידו צריקארה2מנחם בגין
עילאי.xlsx
  
19/03/2018 11:27ללא מידע נוכחותעילאי חרמוןד2רשבי
שירה חג פסח.xlsx
  
19/03/2018 13:09ללא מידע נוכחותשירה גויטעד1רשבי