60 שנה לקריית גת - mihzor
נווט למעלה
כניסה
 

מהפכת המחזור בקריית גת.png

קריית גת הצטרפה למהפכת המיחזור והפרדת הפסולת בבית לשני זרמים: רטובה ויבשה.
במקום להטמין את הפסולת בקרקע ולגרום לזיהום אוויר ומים, היא תשמש לייצור חשמל ירוק. כל משק בית יקבל מיכל קטן בצבע חום אשר אליו יעבירו בני הבית את שאריות המזון וממנו לפח חום הנמצא מחוץ לבית. משם תועבר הפסולת לייצור חשמל ירוק ולייצור דשן (קומפוסט) במתקני מיחזור. בכך הופכת הפסולת מנטל, למשאב בעל ערך כלכלי. בנוסף, מהפכת המיחזור מונעת זיהום מהטמנת הפסולת בקרקע ומשינועה במשאיות ותפיסת קרקעות להטמנה.
 
בכוונת העירייה גם למחזר את פסולת הגזם הנאספת בעיר על ידי גריסתה לשבבים שישמשו לחיפוי קרקע, לשימוש בגנים ציבוריים ואיי תנועה מגוננים.